Blog

Na czym polega diagnostyka kabli elektroenergetycznych?

Diagnostyka kabli energoelektrycznych przeprowadzana jest bezinwazyjnymi metodami pomiarowymi. Nadrzędny cel tych działań to kompleksowa ocena jakości wykonanych prac montażowych dla linii kablowych oraz kontrola ich stanu. Specjalistyczne usługi diagnostyczne mają charakter prewencyjny, co oznacza, że pozwalają przeciwdziałać wielu poważnym awariom w przyszłości i wpływają na podniesienie bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

Czytaj więcej