Jak zostać prosumentem?

To już pewne: źródła energii odnawialnej są przyszłością świata. Warto więc już dzisiaj w nie zainwestować, tak by przyczynić się do lepszego stanu środowiska naturalnego, ale również do mniejszych rachunków. Jednym z rozwiązań jest zostanie tzw. prosumentem. Co to oznacza? I jak zostać prosumentem? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

 

Prosument energii odnawialnej – kim jest?

Prosument energii odnawialnej to inaczej mówiąc wytwórca energii. Aby nim zostać, podmiot musi spełniać określone warunki. Jakie? Głównym czynnikiem jest możliwość wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – na własne potrzeby i przy wykorzystaniu mikroinstalacji. 

Inne zasady to:

  • nabywanie energii na podstawie kompleksowej umowy
  • pozostawanie odbiorcą końcowym, co oznacza brak możliwości wykorzystywania energii na potrzeby dystrybucji, przesyłania czy wytwarzania.

Prosumentem mogą zostać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Mogą nim być również hodowcy oraz osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo sadownicze, rybackie czy rolne (pod warunkiem, że ich działalność nie jest regulowana ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z lipca 2004 roku). Prosumentem może być również wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia energetyczna, związek wyznaniowy, kościół oraz jednostki sektora finansów publicznych. 

 

farma fotowoltaiczna

 

Jak zostać prosumentem?

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać prosumentem? 

Konieczne jest:

  • posiadanie mikroinstalacji wykonanej przez odpowiednio wykwalifikowaną ekipę,
  • zgłoszenie operatorowi sieci dystrybucyjnej chęci przyłączenia mikroinstalacji do sieci,
  • zainstalowanie licznika dwukierunkowego, 
  • podpisanie wymaganych umów kompleksowych.