Pomiary elektryczne

Pomiar napięcia w gniazdku

Oferuję wykonywanie pomiarów elektrycznych. Usługa ta polega na dokonaniu przeglądu instalacji, w celu zminimalizowania lub całkowitego wykluczenia usterek elektrycznych. Działanie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Systematyczna kontrola to obowiązek każdego zarządcy budynku. Pomiarów elektrycznych dokonuje się również w przypadku każdorazowej interwencji w instalację elektrycznąDzięki temu możemy czuć się bezpiecznie po każdej ingerencji w źródło naszej energii.

Jak często wykonywać pomiary elektryczne?

Wykluczając sytuację, w trakcie których dochodzi do ingerencji w naszą instalację, pomiary energii elektrycznej powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 5 lat. Jeśli w naszym budynku dochodzi do częstych problemów z instalacją, pojawiają się przerwy w dostawie prądu lub występują spięcia – należy bezzwłocznie skontaktować się z opiekunem budynku lub bezpośrednio z pogotowiem elektrycznym.

Na jakość oraz trwałość naszej instalacji elektrycznej, ma wpływ występowanie w danym obszarze trudnych warunków atmosferycznych. Silne wiatry, powodzie, czy pożary, a także intensywne wyładowania atmosferyczne, to kluczowe czynniki, które mogą wpłynąć na pogorszenie się lub nawet trwałe uszkodzenie stanu budynku. W takich sytuacjach pomiary elektryczne powinny być wykonywane znacznie częściej. Dzięki nim uchronimy się przed porażeniem prądem, czy nawet pożarem. Zaniedbanie stanu instalacji elektrycznej, może wpłynąć na utrudnienie procesu wypłacenia odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.