Pomiary elektryczne

Pomiar napięcia w gniazdku

Oferuję wykonywanie pomiarów elektrycznych w Olecku i okolicznych miejscowościach. Usługa ta polega na dokonaniu przeglądu instalacji w celu zminimalizowania lub całkowitego wykluczenia wystąpienia usterek elektrycznych. Działanie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektu. Systematyczna kontrola stanu instalacji elektrycznej to obowiązek każdego zarządcy budynku. Pomiarów elektrycznych dokonuje się również każdorazowo w przypadku interwencji elektryka. Dzięki temu użytkownicy lokalu mogą czuć się bezpiecznie po każdej ingerencji w źródło energii elektrycznej.

 

Jak często wykonywać pomiary elektryczne?

Wykluczając sytuacje, w trakcie których dochodzi do ingerencji w instalację, pomiary energii elektrycznej powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 5 lat. Jeśli w budynku dochodzi do częstych problemów z instalacją, pojawiają się przerwy w dostawie prądu lub występują spięcia – należy bezzwłocznie skontaktować się z opiekunem budynku lub bezpośrednio z pogotowiem elektrycznym.

Wpływ na jakość oraz trwałość instalacji elektrycznej ma również występowanie w danym obszarze trudnych warunków atmosferycznych. Silne wiatry, powodzie czy pożary, a także intensywne wyładowania atmosferyczne to kluczowe czynniki, które mogą wpłynąć na pogorszenie się lub nawet trwałe uszkodzenie stanu budynku. W takich sytuacjach pomiary elektryczne powinny być wykonywane znacznie częściej. Dzięki nim możliwe jest uchronienie się przed porażeniem prądem, czy nawet pożarem w trakcie wystąpienia ostrych warunków pogodowych. Gdyby jednak doszło do zniszczenia mienia z przyczyny trudnych warunków atmosferycznych, brak aktualnego przeglądu instalacji elektrycznej może wpłynąć na utrudnienie procesu wypłacenia odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.