Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne na trawie

Zajmuję się montażem fotowoltaiki na terenie Olecka. Swoje zadania wykonuję w sposób profesjonalny, a moje umiejętności wynikają z wieloletniego praktykowania zawodu elektryka. W zależności od warunków panujących na działce klienta, panele słoneczne mogę zainstalować na dachu budynku lub na specjalnych słupach przystosowanych do tego zadania.

 

Jak wygląda montaż fotowoltaiki?

Na instalację fotowoltaiki składa się nie tylko podłączenie systemu do sieci, ale także wykonanie konstrukcji wsporczej. Montażem paneli fotowoltaicznych powinny zajmować się wyłącznie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, ponieważ jest to zadanie bardzo odpowiedzialne, a ewentualne błędy w instalacji systemu mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami, w tym uszkodzeniem bądź całkowitym zniszczeniem paneli słonecznych.

 

Jak działają panele fotowoltaiczne?

Dzięki swoim właściwościom oraz umiejscowieniu, panele fotowoltaiczne są zdolne do przetwarzania promieni słonecznych w energię elektryczną. Dzięki temu uzyskuje się prąd, który może zasilić każde domowe urządzenie elektryczne. Jak to możliwe?

Zjawisko odpowiedzialne za prawidłowe działanie instalacji fotowoltaicznych od Giżycka aż po Suwałki opiera się na zachodzącym wewnątrz paneli słonecznych efekcie fotoelektrycznym wewnętrznym. Polega on na pobudzeniu elektronów półprzewodnika za pomocą zawartych w promieniach słonecznych fotonów, padających na zbudowany z krzemu panel fotowoltaiczny. Ich energia aktywuje znajdujące się wewnątrz kolektorów fermiony, które następnie przenoszone są pomiędzy pasmami energetycznymi.  Przemieszczanie się ujemnie naładowanych cząstek generuje w układzie różnicę potencjałów, dzięki czemu zamykając obwód użytkownik może skierować powstały w ten sposób prąd do swojego gospodarstwa domowego. Przy prawidłowo zbudowanej instalacji solarnej proces ten odbywa się automatycznie co sprawia, że fotowoltaika jest nie tylko ekologicznym, ale i bardzo wygodnym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej.

 

Gdzie można wykorzystać fotowoltaikę?

O instalacjach fotowoltaicznych najczęściej słyszy się w kontekście prywatnych gospodarstw domowych. Panele słoneczne są jednak doskonałym rozwiązaniem również na innych terenach, na przykład w:

  • obiektach usługowych,
  • firmach różnych rozmiarów,
  • budynkach użyteczności publicznej,
  • gospodarstwach rolnych.

Montaż fotowoltaiki to przykład usługi elektrycznej, która jest niezwykle praktyczna, a przy tym dobra dla środowiska – wprowadzenie baterii słonecznych do wykorzystywanych na co dzień obiektów to doskonały sposób na wkład własny do globalnych działań proekologicznych.

Panele fotowoltaiczne mogą być użytkowane przez cały rok. Warto wiedzieć, że instalacja nie potrzebuje nieustannego promieniowania słonecznego. Oznacza to, że nie należy obawiać się o jej efektywność zimą. Fotowoltaika zapewni użytkownikom energię niezależnie od pory roku, stopnia nasłonecznienia, czy warunków atmosferycznych.