Rodzaje uziomów – jak je wykonać?

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych to podstawa, na której opiera się zarówno komfort, jak i funkcjonowanie naszego życia codziennego. Istotnym elementem zapewniającym ochronę przed porażeniem prądem oraz niekorzystnym wpływem napięć na instalacje i urządzenia elektryczne jest uziemienie.

 

Uziomy naturalne i sztuczne – istota i metody wykonania

Uziomy można podzielić na naturalne i sztuczne ze względu na sposób ich realizacji.

Uziom naturalny to element instalacji oparty na istniejących strukturach budowlanych, takich jak fundamenty czy konstrukcje stalowe, które cechuje dobra przewodność elektryczna. Wykorzystanie tych elementów do celów uziemienia pozwala na zmniejszenie kosztów oraz uproszczenie procesu montażu.

W przypadku uziomu sztucznego mamy do czynienia z układem przewodów, który został stworzony specjalnie w celu spełnienia funkcji uziemienia. Przewody te mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak miedź czy stal ocynkowana, a ich wybór zależy od konkretnych warunków technicznych i lokalizacji obiektu.

uziom

 

Uziomy pionowe i poziome – cechy i metody wykonania

W zależności od układu przewodów w ziemi wyróżniamy uziomy pionowe i poziome.

Uziom pionowy składa się z prętów czy rur, które są umieszczone w ziemi na głębokości od kilku do kilkunastu metrów, równolegle względem siebie. Dla uzyskania optymalnych właściwości przewodzących istotne jest osiągnięcie odpowiedniej głębokości, która zapewnia kontakt przewodów z wilgotną glebą.

W przypadku uziomów poziomych przewody są rozmieszczone na mniejszej głębokości, jednakże na większej powierzchni oraz równolegle względem siebie.

 

Uziomy skupione i złożone – charakterystyka i metody tworzenia

Korzystając z naszych usług tworzenia uziemienia w Olecku warto także pamiętać, że wyróżniamy uziomy skupione i złożone.

Uziom skupiony to układ, w którym elementy uziemiające są umieszczone w jednym miejscu. Przykładem takiego rodzaju uziemienia może być pojedyncze mocowanie pręta czy rury do fundamentu budynku.

Uziom złożony natomiast składa się z kilku elementów uziemiających połączonych ze sobą, które są rozmieszczone na większej powierzchni. Tego typu układ umożliwia lepszą zdolność do przewodzenia prądu, a także zapewnia efektywną ochronę przed niekorzystnym wpływem napięć na urządzenia elektryczne.