Na czym polega przegląd okresowy instalacji elektrycznej?

Instalacje elektryczne zapewniają dostęp do prądu praktycznie wszędzie. Jej awaria jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa budynków i przebywających w nim osób. Zwarcia i innego rodzaju uszkodzenia instalacji mogą negatywnie odbić się na wszystkich urządzeniach podłączonych do sieci. Aby uniknąć wszystkich nieprzyjemnych sytuacji związanych z niesprawną instalacją elektryczną, należy wykonywać jej okresowe przeglądy.

 

Jak wygląda okresowy przegląd instalacji elektrycznej?

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej należy zlecić doświadczonemu elektrykowi, który dokładnie sprawdzi stan instalacji i sprawnie naprawi wszystkie wykryte usterki. Okresowy przegląd instalacji elektrycznej zgodnie z prawem powinien być wykonywany nie rzadziej niż co pięć lat. Instalacje znajdujące się w budynkach użytkowych mają obowiązek przeglądu, natomiast właściciele domów jednorodzinnych są zwolnieni z tego obowiązku.

Podczas przeglądu doświadczony pracownik musi sprawdzić sprawność i stan połączeń, osprzętu, zabezpieczeń oraz środków ochrony przed porażeniem. Konieczne jest również sprawdzenie odporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji i aparatów. Pięcioletni okres przerwy pomiędzy przeglądami nie musi być utrzymywany. W  miejscach, gdzie instalacja jest intensywnie eksploatowana przegląd instalacji powinien odbywać się znacznie częściej.

sprawdzanie instalacji

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej jest działaniem przebiegającym w dwóch etapach. Podczas pierwszego etapu elektryk ogląda instalację, sprawdzając naocznie jej ogólny stan. Cały przebieg pierwszego etapu i jego zakres określony jest przez Polską Normę PN-HD 60364-6:2008. Oględziny odbywają się przy wyłączonej instalacji elektrycznej. Oględziny w różnego rodzaju budynkach mogą się od siebie różnić. Elektryk na tym etapie sprawdza również prawidłowość oznaczeń umieszczonych na poszczególnych elementach instalacji.

Następnie przechodzi do sprawdzania parametrów i pomiarów, wykorzystując do tego specjalistyczny sprzęt. Elektryk musi sprawdzić rezystencję izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzić SELV i PELV bądź separację elektryczną, sprawdzić rezystancję lub impedancję podłóg i ścian i wiele, wiele innych. Wszystko po to, aby mieć pewność co do stanu każdego elementu instalacji elektrycznej. Ważne jest wykonywanie pomiarów w odpowiedniej kolejności, dzięki czemu od razu będzie wiadomo, który element musi zostać naprawiony bądź wymieniony.

Podczas wykonywania przeglądu specjalista jest zobowiązany do sprawdzenia dokumentacji technicznej i jej zgodności z obowiązującymi normami. Doświadczony elektryk wykona przegląd zgodnie z wszystkimi normami, a po wykonaniu niezbędnych czynności przygotuje wymaganą dokumentację pokontrolną.