Na czym polega diagnostyka kabli elektroenergetycznych?

Diagnostyka kabli energoelektrycznych przeprowadzana jest bezinwazyjnymi metodami pomiarowymi. Nadrzędny cel tych działań to kompleksowa ocena jakości wykonanych prac montażowych dla linii kablowych oraz kontrola ich stanu. Specjalistyczne usługi diagnostyczne mają charakter prewencyjny, co oznacza, że pozwalają przeciwdziałać wielu poważnym awariom w przyszłości i wpływają na podniesienie bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

 

W jakim celu wykonywana jest diagnostyka kabli elektroenergetycznych?

Diagnostyka kabli elektroenergetycznych ma na celu przede wszystkim kompleksową ocenę stanu technicznego sieci kablowych. W ten sposób można kontrolować ich jakość, niezawodność, a także zidentyfikować ewentualne problemy odpowiednio wcześnie, przeciwdziałając poważnym awariom. Działania z tego zakresu są konieczne także dla lepszego zaplanowania prac konserwacyjnych. Dostarczają też informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o wymianie elementów sieci kablowej.

Usługi z zakresu diagnostyki kabli elektroenergetycznych świadczone są nie tylko w starych i eksploatowanych liniach kablowych, ale również nowych i zmodernizowanych.

diagnostyka kabli elektroenergetycznych

 

Działania podejmowane w ramach diagnostyki kabli elektroenergetycznych 

Diagnostyka kabli elektroenergetycznych polega przede wszystkim na specjalistycznie wykonanych pomiarach elektrycznych. Chociaż działania z tego zakresu powinny mieć charakter prewencyjny, a więc ich docelowo przeciwdziałać awariom, bardzo często przeprowadzane są ze względu na zaistniałe problemy, np. częste przerwy w dostawie prądu czy występujące zwarcia. Na tej podstawie można określić przyczynę występujących usterek oraz zaplanować niezbędne naprawy czy modernizację. Profesjonalnie wykonana diagnostyka, podczas której oceniana jest jakość i stan techniczny instalacji elektrycznej, pozwala zabezpieczyć się przed porażeniem prądem czy nawet pożarem budynku.

Podczas diagnostyki kabli elektroenergetycznych wykonywane są pomiary, a także próby napięciowe. Jest to szczególnie ważne w przypadku starych, długo eksploatowanych linii kablowych, które zwykle cechują się niższą wytrzymałością elektryczną.