Jakie są rodzaje instalacji elektrycznych?

Instalacje elektryczne występują praktycznie w każdym istniejącym obecnie budynku, bez względu na to, czy jest on przeznaczony do celów mieszkalnych, użytkowych czy przemysłowych. Stanowią część sieci niskiego napięcia, która składa się z układu przewodów wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym. W skład każdej instalacji wchodzą zespoły urządzeń, aparatów, osprzętu elektrotechnicznego niskiego napięcia, których celem jest dostawa energii lub sygnałów elektrycznych do poszczególnych odbiorników.

Klasyfikacji instalacji elektrycznych można dokonać na podstawie różnych kryteriów. Najczęściej jednak uwzględnia się rodzaj zasilanych odbiorników i miejsce ich występowania.

 

Podział instalacji elektrycznych ze względu na typ urządzeń 

Podstawowego podziału instalacji elektrycznych dokonujemy na podstawie rodzaj zasilanych urządzeń. Pod tym względem wyróżniamy:

  • instalacje oświetleniowe, czyli urządzenia zasilające źródła światła, obwody gniazd wtyczkowych, przenośne urządzenia grzewcze, podgrzewacze wody o niewielkie mocy itd.
  • instalacje siłowe, które zasilają urządzenia grzewcze, podgrzewacze wody, trójfazowe kuchenki grzewcze oraz odbiorniki o dużej mocy.

instalacja elektryczna

 

Podział instalacji elektrycznych ze względu miejsce występowania 

Kolejny sposób klasyfikacji instalacji elektrycznych dokonywany obejmuje charakter miejsca, w którym występują:

  • instalacje przemysłowe stosowane w różnego rodzaju zakładach przemysłowych, wytwórczych i wydobywczych,
  • instalacje nieprzemysłowe, czyli należące do grupy tzw. budownictwa ogólnego, czyli m.in. obiekty biurowe, administracyjne, placówki edukacyjne, budynku użyteczności publicznej, a także budynki mieszkaniowe — jednorodzinne i wielorodzinne,
  • instalacje w rolnictwie i obiektach hodowlanych czy ogrodniczych.

 

Podział instalacji elektrycznych ze względu na miejsce montażu

W budynkach można spotkać instalacje elektryczne, które mogą różnić się od siebie miejscem montażu:

  • instalacje wtynkowe wykonywane na powierzchni ściany (pod warstwą tynku),
  • instalacje podtynkowe montowane w specjalnych rowkach wykonanych w ścianie,
  • instalacje natynkowe montowane na tynku za pomocą specjalnych metalowych opasek lub w listwach podłogowych.

 

Inne sposoby klasyfikacji

Jest kilka innych sposobów klasyfikacji instalacji elektrycznych. Pod względem czasu użytkowania dzielimy je na stałe i tymczasowe. Uwzględniając występujące warunki w danym środowisku oraz wpływ szkodliwości czynników zewnętrznych rozróżniamy instalacje w pomieszczeniach zwykłych (normalne warunki środowiskowe — bez wpływów zewnętrznych), instalacje w pomieszczeniach szczególnych (występowanie różnych czynników szkodliwych) oraz instalacje poza budynkami na terenie zewnętrznym.