Na czym polega modernizacja rozdzielnic elektrycznych?

Rozdzielnice elektryczne stosowane zarówno w przemyśle, jak i w budynkach mieszkalnych, to bardzo ważny element przepływu energii elektrycznej. Z czasem, jak wszystkie inne urządzenia i instalacje, mogą podlegać zużyciu i powodować poważne awarie. Stara instalacja elektryczna może nie tylko przyczyniać się do wielu problemów podczas eksploatacji, ale również zwiększać zużycie energii, a nawet stanowić zagrożenie. Dlatego przy okazji remontu lub poważniejszej usterki warto zdecydować się na modernizację rozdzielnicy elektrycznej. Na czym to polega? Więcej w dalszej części naszego wpisu.

 

Modernizacja rozdzielnicy elektrycznej — jaki jest cel?

Rozdzielnica to “serce” instalacji elektrycznej. Odpowiada za rozdział, przetwarzanie i przesył energii elektrycznej w danym obiegu. Oprócz tego spełnia istotne funkcje ochronne dla obwodów elektrycznych, zabezpieczając je przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami. Stare rozdzielnice, które są mocno wyeksploatowane, nieprzystosowane do współczesnego bardzo wysokiego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz nowoczesnych rozwiązań, mogą nie tylko podlegać awariom, ale wręcz zagrażać bezpieczeństwu. Nadal w niektórych z nich występują bezpieczniki topikowe, które powinny być wymienione — głównie ze względów bezpieczeństwa.

W przypadku tego rodzaju rozdzielnic elektrycznych modernizacja może okazać się rozsądnym rozwiązaniem. Warto się na nią zdecydować na przykład przy okazji remontu.

rozdzielnica elektryczna

 

Co obejmują usługi z zakresu modernizacji rozdzielnicy elektrycznej?

Modernizowane rozdzielnice różnią się w znacznym stopniu od tych stosowanych w przeszłości. Nie montuje się w nich tradycyjnych korków, lecz urządzenia modułowe na znormalizowanej szynie instalacyjnej. Musi ona obejmować nie tylko urządzenia, które są obecnie używane w obiekcie, ale również te, które mogą się w nim pojawić w przyszłości.

Znajdujące się w tablicy rozdzielczej obwody elektryczne zasilające pojedyncze odbiorniki energii i ich grupy są odpowiednio chronione opisanymi włącznikami i ochronnikami. W rozdzielnicy występują też urządzenia sterująco-sygnalizacyjne, czyli m.in. kontrolki napięcia, włączniki zmierzchowe czy zegary sterujące ogrzewaniem elektrycznym. Ich celem jest większa kontrola nad stanem instalacji, a także automatyzacja, które znajduje obecnie zastosowanie nie tylko w budynkach przemysłowych, ale i mieszkalnych.

Warto przy tym dodać, że w wielu przypadkach modernizacja rozdzielnicy może wiązać się z koniecznością demontażu licznika. Trzeba wówczas zawiadomić o tym fakcie zakład elektryczny.

Po przeprowadzonej modernizacji wszelkie funkcje modułów są odpowiednio opisane, a na wewnętrznej stronie drzwiczek znajduje się legenda ułatwiająca użytkownikom korzystanie z rozdzielnicy.